Get Adobe Flash player


กองส่งกำลังบำรุง

ข่าวสารและกิจกรรม

 

กกบ.บชร.๒ ทำการตรวจวัดน้ำมันประจำเดือน มิ.ย. ๖๑
 

 


พ.อ.เกียรติพงษ์ เศลารมย์

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000